Hymn Szkoły Podstawowej w Ciciborze DużymTekst: Leon Sęk

Pieśń o Marii Konopnickiej

W noc nadziei beznadziejnych,
rozbrzmiewały dźwięki pieśni,
- że nie rzucim naszej ziemi! -
że żyjemy – że jesteśmy! –
Że nie damy pogrześć mowy,
choć nas wrogi straszą stryczkiem:
prowadziły nas w dzień nowy
pieśni Marii Konopnickiej.

        Ref.
        Ofiarnym bądź dla swej Ojczyzny
        i nigdy nie szczędź jej swych sił,
        a wtedy żadne kataklizmy.
        nie zmienią jej w przyszłości w pył.
        Historię traktuj jako lekcję,
        by nie powtarzać ciemnych dni,
        - ale budować jutro lepsze
        na ziemi, gdzie nam przyszło żyć.

Kiedy wziął nas wróg w obroty
i samotny walczył orzeł,
- powtarzany był tekst Roty:
Tak nam pomóż, Panie Boże!
Dziś na wolnej ziemi naszej,
przeniesione dziejów wichrem,
rozbrzmiewają w każdej klasie
pieśni Marii Konopnickiej.

        Ref.
        Ofiarnym bądź dla swej Ojczyzny
        i nigdy nie szczędź jej swych sił,
        a wtedy żadne kataklizmy,
        nie zmienią jej w przyszłości w pył.
        Historię traktuj jako lekcję,
        by nie powtarzać ciemnych dni,
        ale budować jutro lepsze
        na ziemi, gdzie nam przyszło żyć.