O nauczycielach

Sławomir Adach

Dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Wiesława Gadomska – nauczyciel religii, plastyki, muzyki, wych. do życia w rodzinie

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Ewa Gala – nauczyciel przyrody, informatyki

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Izabela Markowska – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Weronika Małecka – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Honorata Niebrzegowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolenj

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontrakotwy

Grażyna Owerko – nauczyciel matematyki, techniki

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Dorota Pawluczuk – nauczyciel języka polskiego, historii

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Katarzyna Tarasiuk – nauczyciel języka angielskiego

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Beata Wereszko – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany

Alina Wołosz – nauczyciel wychowania fizycznego

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany